Przystąpienie do programu ERASMUS+PO WER  pozwoliło uczestnikom projektu na realizację mobilności  poprzez udział w dwóch różnych szkoleniach w Wielkiej Brytanii.

Nauczyciele języka angielskiego Pani Małgorzata Kajdan i Pani Ewa Filipowicz uczestniczyły w kursie  metodycznym Creative teaching in the secondary classroom w Oxfordzie w terminie 27/03-10/03/2017.

Kurs ten był doskonałą okazją do poznania nauczycieli z innych krajów europejskich  oraz wymianę  doświadczeń. Zajęcia prowadzone były w grupie 11 nauczycieli min. z Norwegii, Niemiec, Hiszpanii, Włoch, Czech oraz Polski pod kierunkiem doświadczonych native speakers, którzy inspirowali uczestników nowatorskimi metodami nauczania oraz entuzjazmem. Podczas sesji metodycznych nauczyciele wymieniali doświadczenia w dziedzinie nauczania języka angielskiego, dzielili się ciekawymi pomysłami czy innowacyjnymi rozwiązaniami, prowadząc przy tym  owocne dyskusje na temat motywacji uczniów i ich zróżnicowanych stylów uczenia się. Prowadzący demonstrowali zróżnicowane techniki i strategie nauczania języka oraz sposoby adaptowania ich do zróżnicowanych możliwości uczniów. Duży nacisk położono na skuteczną komunikację, nauczanie w dużych liczebnie klasach, korygowanie błędów oraz ocenę osiągnięć uczniów. Ważną częścią zajęć było  przedstawienie sposobów doskonalenia wymowy, leksyki, czytania ze zrozumieniem oraz aspektów gramatycznych . Sesje poświęcone tym zagadnieniom pokazały, iż nawet trudny tekst może być przyjemny a praca z nim niezapomnianym przeżyciem.

Udział w szkoleniu pozwolił nauczycielom języka angielskiego na nowe spojrzenie na różne aspekty języka, w szczególności skutecznej komunikacji. Zainspirował nauczycieli do poszukiwania nowatorskich i kreatywnych metod nauczania, pozwolił na rozwijanie własnych umiejętności i wdrażanie nowych rozwiązań. Dwa tygodnie spędzone w grupie entuzjastycznych, pełnych  pomysłów nauczycieli to niezapomniane przeżycie, które inspiruje do podejmowania wielu inicjatyw, to okazja do budowania nowych relacji i kontaktów z ludźmi.

W tym samym czasie pozostali nauczyciele:  Dorota Rytko, Wiesława Sikora, Ewa Mochoń i Maciej Grubiak, doskonalili swoje umiejętności językowe na intensywnych kursach języka angielskiego o różnym poziomie zaawansowania. Kurs językowy ukierunkowany był na praktyczną naukę języka, szczególnie na umiejętność komunikowania się w różnych sytuacjach życiowych, z którymi można się spotkać podczas pobytu za granicą.

Wszystkie zajęcia poświęcone były wprowadzaniu i utrwalaniu zwrotów, wyrażeń, słownictwa i niezbędnych zagadnień gramatycznych. Praca w małych grupach, doskonałe metody nauczania angielskich nauczycieli,  sprzyjały szybkiemu rozwijaniu sprawności mówienia i rozumienia. Nasi nauczyciele kładli nacisk na praktyczne użycie języka angielskiego wykorzystując w tym celu różnorodne  metody i formy pracy. Wśród ciekawych zajęć pojawiła się też lekcja w terenie, której tematem było pytanie o drogę. Oczywiście zaliczyliśmy ją na piątkę ku zadowoleniu naszej nauczycielki. Szybkie wchłanianie zwrotów leksykalno-gramatycznych sprawiło, że bez większych problemów posługiwaliśmy się nimi na co dzień, co ułatwiło nam  integrację ze  środowiskiem lokalnym, ale przede wszystkim z  pozostałymi uczestnikami  kursów, którzy przybyli do Oxfordu z różnych stron świata.

Istotnym elementem tego kursu był program kulturalno-poznawczy, który pozwolił nam zdobyć podstawową wiedzę na temat kultury, historii, zwyczajów i realiów społecznych w Anglii.

Dwa tygodnie spędzone w Oxfordzie minęły nam w okamgnieniu. Wróciliśmy do domu bogatsi w nowe doświadczenia, wrażenia, znajomości oraz wiedzę. Kolejny raz potwierdziła się opinia, że podróże kształcą. Zachęcamy wszystkich do nauki języków obcych, które ułatwią podróżowanie i poznawanie ciekawych zakątków świata.

Czas spędzony w Oxfordzie to nie tylko intensywna nauka i doskonalenie własnych kompetencji, ale również obcowanie z kulturą brytyjską, jej pięknymi zakątkami i bogatymi historycznie miejscami. Instytucja przyjmująca  zadbała o wzbogacenie programu kursu o aspekt kulturowy. Fantastyczny i kreatywny przewodnik Rob pozwolił naw zgłębić tajniki historycznego miasta Oxford, poprowadził nas ścieżkami historii po cudownych i majestatycznych budynkach Oxford University, wprowadził nas w tajniki wielu faktów i mitów związanych z miastem i okolicami. Wieczory uświetnione były spotkaniami z pracownikami oraz innymi uczestnikami kursów językowych w pobliskich pubach i klimatycznych  kawiarniach. Spotkania te były doskonałą okazją do bliższego poznania się, doskonalenia umiejętności językowych czy po prostu relaksu.

Weekend pomiędzy zajęciami upłynął na niezapomnianych chwilach spędzonych w Londynie. Przy cudownej wiosennej pogodzie poruszaliśmy się wzdłuż najbardziej znanych i uczęszczanych ścieżkach miasta od Westminster, London Eye, Downing Street czy Trafalgar Square po City i Tower of London. Spacer urozmaicały przerwy na lunch i English tea oraz dinner w China Town i oczywiście shopping na Oxford Street. Pełni humoru i energii dotarliśmy ostatecznie do Victoria Coach Station skąd wróciliśmy do deszczowego Oxfordu.

Pobyt w  Wielkiej Brytanii nauczył nas jeszcze kilku innych  ważnych rzeczy, że zawsze trzeba mieć ze sobą parasol, że autobus nie zawsze przyjedzie nawet jeśli czekasz 45 minut!!! że herbatę mieszamy w górę i w dół, a nie dookoła i zawsze pijemy ją z mlekiem. Dowiedzieliśmy się również wielu ważnych rzeczy o nas samych, ale najważniejsza lesson  to learn is “Just because a person chooses to express themselves in an extreme way doesn't mean they have an extreme personality ”.  and that “To see something different gives you a chance to be something different!”

Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do umożliwienia nam udziału w projekcie.

 

W czerwcu 2016r. nasza szkoła rozpoczęła realizację projektu Innowacyjne nauczanie kluczem do budowania nowoczesnej Europy. Projekt jest inicjatywą sześciu nauczycieli gimnazjum, którzy w ramach pozyskanych środków z unijnego  programu Erasmus+ zdobywają nowe umiejętności i doświadczenia  zawodowe zagranicą. Wzbogacony w ten sposób warsztat pracy pozwala nauczycielom na realizację celów, które podnoszą jakość pracy szkoły.

Udział w mobilnościach zagranicznych wzbogaca umiejętności językowe pracowników, pozwala na skuteczniejsze promowanie postaw otwartości, akceptacji i szacunku dla różnorodności kulturowej, przyczynia się do wprowadzania innowacyjnych metod nauczania języka angielskiego, wzmacnia wizerunek szkoły w środowisku lokalnym oraz podnosi europejski wymiar szkoły. Zdobyta przez nauczycieli wiedza pozwala również skuteczniej zwalczać niepowodzenia edukacyjne uczniów oraz dobrze wyznaczyć ścieżki kariery zawodowej.

Udział nauczycieli w mobilnościach zagranicznych w ramach programu ERASMUS+to tylko jeden z elementów realizacji projektu. Nauczyciele podjęli szereg działań, aby skutecznie zrealizować założone cele. Na bieżąco umieszczano informacje o realizowanym projekcie i  pozyskanych funduszach w postaci plakatów, artykułów na stronie internetowej szkoły czy za pomocą portali społecznościowych. Nauczyciele języka angielskiego zadbali o wzbogacenie własnego warsztatu pracy i poszerzenie wiedzy metodycznej i  kulturowej poprzez samodoskonalenie i studiowanie literatury fachowej. Ponadto,  przed realizacją mobilności zorganizowano  warsztaty kulturowe Spooky Halloween oraz kolejny projekt międzynarodowy  w ramach współpracy z AIESEC. World Talks to projekt skierowany do uczniów szkół gimnazjów, w którym zagraniczni wolontariusze z Meksyku i Malezji dzięki interaktywnym warsztatom przybliżyli naszym  uczniom różne aspekty ich kultury, budując w nich otwartość na obcowanie z innymi narodowościami, przełamując stereotypy oraz przybliżając istotne tematy dotyczące problemów świata. Promując naukę języka angielskiego uczestnicy projektu zorganizowali także wieczór kolęd obcojęzycznych dla społeczności szkolnej i lokalnej oraz rodziców.


Przed rozpoczęciem mobilności nauczyciele uczestniczący w kursach językowych zadbali o podniesienie swoich kompetencji językowych  poprzez uczestnictwo w warsztatach , gdzie przy pomocy nauczycieli języka angielskiego poznawali podstawy użycia języka w codziennych sytuacjach jak również zwroty grzecznościowe i przydatne w podróży. Ponadto samodzielnie zdobywali wiedzę językową poprzez samodokształcanie z wykorzystaniem Internetu i programów multimedialnych.

 

Już po raz czwarty Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach w ramach współpracy z organizacją AIESEC gościło zagranicznych studentów. Tym razem byli to Carolyn z Malezji oraz David z Meksyku. Idea tego programu pozwala na kontakt z przedstawicielami różnych kultur świata pozwalając młodzieży na poszerzenie świadomości międzykulturowej oraz spojrzenie na świat z innej perspektywy. Kluczową korzyścią jest wykorzystanie języka angielskiego w praktyce. Dlatego też, wszystkie spotkania prowadzone są w tym języku przez studentów z całego świata. Jest to doskonała okazja do doskonalenia własnych umiejętności językowych. Przy okazji pokazujemy wszystkim na około, że nasza szkoła jest otwarta na świat i wspiera rozwój naszych uczniów.

Carolyn i David pojawili się u nas 12.12.2015 r. spędzając z nami cały tydzień i od razu wywołali żywe zainteresowanie. W trakcie spotkań uczniowie byli żywo zainteresowani konwersacją, mieli możliwość usłyszeć o zwyczajach i nawykach panujących w Malezji oraz Meksyku. Przez cały tydzień nasi goście przybliżali gimnazjalistom swoją kulturę, tradycję, historię, język ojczysty jak również opowiadali przeróżne ciekawostki z ich życia codziennego. Nasi uczniowie mieli więc okazję do sprawdzenia swoich umiejętności językowych,  gdyż w trakcie wszystkich zajęć uczniowie posługiwali się wyłącznie językiem angielskim.

Dzięki udziałowi w warsztatach uczniowie przełamali bariery językowe, gdyż mieli okazję do swobodnych rozmów z prowadzącymi warsztaty podczas zajęć i w przerwach między nimi. Rozwijali umiejętności społeczne pokonując stereotypy i uprzedzenia kulturowe. Poznawali geografię, język, zwyczaje krajów, z których pochodzili studenci oraz przede wszystkim kulturę, często tak odmienną od naszej. Uczniowie wychodzili z zajęć zachwyceni różnorodnością doświadczeń, z wiarą we własne umiejętności językowe i z nadzieją na kolejne spotkania z wolontariuszami organizacji AIESEC.

 

Uczniowie klasy 2a z naszego gimnazjum podczas XIV Przeglądu Zespołów Jasełkowych w Centrum Kultury w Głuchołazach zaprezentowali przedstawienie „Wigilijna ulica”. Konkurs odbył się 26 i 27 stycznia 2017r. Zespół aktorów z kl. 2a wraz a grupą wokalno-instrumentalną z klas 3a i 3b zdobyli I nagrodę ! Młodzi artyści usłyszeli wiele pochlebnych słów. Otrzymali podziękowania w postaci pamiątkowej statuetki, wspólnych zdjęć , dyplomów i bonu o wartości 200zł ofiarowanych przez pana dyrektora Centrum Kultury.

Opiekunami przedsięwzięcia byli : Anna moskal i Anna Krzyż i Tomasz Hencinski

Galeria Foto

 

UCZEŃ NASZEJ SZKOŁY

JAKUB GILEWICZ - WYRÓŻNIONY

19 grudnia br. odbyło się podsumowanie konkursu fotograficznego "Zadrzewienia z daleka i bliska" oraz wręczenie nagród laureatom. Konkurs zorganizowany został przez Marszałka  Województwa Opolskiego Pana  Andrzeja  Bułę oraz Zespół Opolskich Parków Krajobrazowych.

Celem konkursu było pokazanie w fotografii walorów przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych zadrzewień zlokalizowanych na terenie województwa opolskiego. Zadrzewienia przydrożne, śródpolne oraz nadrzeczne pełnią istotną rolę w środowisku przyrodniczym.

W konkursie wzięło  udział 272 uczestników, którzy nadesłali 1236 zdjęć!

wyżej zdjęcie Jakuba zatytułowane : „Kapliczka”
 

ŚWIĘTA, ŚWIĘTA, RADOSNY NADSZEDŁ CZAS…`

14 grudnia 2016 r. odbył się w naszym gimnazjum kiermasz bożonarodzeniowy. Można było kupić przepiękne ozdoby świąteczne i pyszne ciasta.

W programie artystycznym były jasełka przygotowane przez Annę Moskal i Annę Krzyż oraz koncert kolęd, pastorałek i piosenek anglojęzycznych o tematyce świątecznej przygotowany przez Dorotę Rytko i Małgorzatę Kajdan, o oprawę muzyczną zadbali Maciej Grubiak i Tomasz Henciński.

W pięknie udekorowanej sali gimnastycznej zebrali się: Rodzice, Dyrekcja Szkoły, nauczyciele i zaproszeni goście – przedstawiciele władz samorządowych i powiatowych, dyrektorzy szkół. Piękna scenografia wprowadziła zgromadzoną publiczność w świąteczny nastrój. O miłe doznania słuchowe zadbali zaś zdolni aktorzy i wokaliści. Jasełka zostały przygotowane przez uczniów z klasy II A w ramach projektu edukacyjnego. Wystąpili również uczniowie z kl. III A i III B jako soliści i akompaniujący.

Przedstawienie nosiło tytuł ,,Wigilijna ulica”. Uczniowie na początku przedstawili jasełka w wersji współczesnej, a następnie publiczność po raz kolejny mogła przeżyć historię Marii i Józefa szukających miejsca do schronienia na noc, którzy po bezowocnych poszukiwaniach zdecydowali się przenocować w stajni. Jednak to do nich i małego Jezuska przybyli tak honorowi goście jak trzej mędrcy i złożyli dzieciątku pokłon. Całość przedstawienia pokazująca scenki z życia nowonarodzonego dzieciątka, pasterzy, mędrców, dzieci oraz aniołów przeplatana była kolędami i pastorałkami.

Ogromne zaangażowanie młodych aktorów, nauczycieli i rodziców opłaciło się, gdyż przedstawienie wywarło duże wrażenie i poruszenie. Widzowie mieli możliwość uczestniczenia w tradycji, a także możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych. Puentą biblijnej historii stały się słowa piosenki, które zna każdy z nas: „Jest taki dzień, bardzo ciepły choć grudniowy,/ Dzień zwykły dzień, w którym gasną wszelkie spory,(…).”

Kolejnego dnia tj. 15 grudnia w podobnych nastrojach mogli przeżywać nasze przedstawienie wszyscy uczniowie naszego gimnazjum.

Galeria foto